مقالات

آشنایی با بهترین قارچ کش های کشاورزی

قارچ کش کشاورزی

در حوزه کشاورزی، حفظ سلامت محصولات و مقابله با آفات و بیماری‌های گیاهان از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از روش‌های مهم در این زمینه، استفاده از قارچ کش های کشاورزی است. قارچ کش ها عواملی هستند که به کشاورزان کمک می‌کنند تا آفات و بیماری‌های گیاهان را کنترل کنند و بدون تخریب محصولات خود، عملکرد بهتری را از زمین‌های کشاورزی خود کسب کنند. با پیشرفت تکنولوژی و تحقیقات علمی در زمینه کشاورزی، تعدادی قارچ کش مختلف برای مقابله با آفات و بیماری‌ها به وجود آمده است.

اما انتخاب بهترین قارچ کش های کشاورزی برای هر شرایط و نوع محصول کشاورزی، به دلیل پیچیدگی و تنوع این عوامل، ضرورتی است که نیازمند آگاهی و دانش کافی از انواع قارچ کش‌ها و خواص آن‌ها می‌باشد. در این مقاله، به منظور ارائه راهنمایی جامع و کامل، با بهترین قارچ کش های کشاورزی آشنا خواهیم شد. در ادامه، انواع قارچ کش‌های شیمیایی، زیستی و آلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین، عوامل موثر در انتخاب بهترین قارچ کش برای هر شرایط و نوع محصول کشاورزی مورد بحث قرار خواهند گرفت و انواع قارچ در گیاهان کشاورزی نیز بررسی خواهند شد.

انواع قارچ در گیاهان کشاورزی

انواع قارچ در گیاهان کشاورزی

در گیاهان کشاورزی، می‌توان انواع مختلفی از قارچ‌ها را مشاهده کرد. قارچ‌ها می‌توانند به صورت همزیست با گیاهان زندگی کنند و در برخی موارد باعث بیماری‌ها و آفات گیاهی شوند. در این بخش به برخی از انواع قارچ‌هایی که در گیاهان کشاورزی یافت می‌شوند، اشاره می‌کنیم:

 1. قارچ‌های پاتوژن (بیماری‌زا) گیاهی: این نوع قارچ‌ها بیماری‌های گیاهی را ایجاد می‌کنند و می‌توانند به آفت‌های جدی در محصولات کشاورزی منجر شوند. به عنوان مثال:
  • قارچ‌هایی که موجب بیماری‌های پوسیدگی میوه مانند Botrytis cinerea (پوسیدگی خاکستری) و Rhizopus spp (پوسیدگی میوه ریزوپوس) می شود.
  • قارچ‌های عامل بیماری‌های پوسیدگی ریشه و گل از جمله Phytophthora spp (فیتوفتورا) و Pythium spp. (پیثیوم)
  • قارچ‌های عامل بیماری‌های لکه‌های برگی مانند Alternaria spp. (آلترناریا) و Septoria spp. (سپتوریا)
 2. قارچ‌های میکوریزا: این نوع قارچ‌ها در رابطه همزیست مثبت با گیاهان قرار دارند و با ایجاد ریزشاخه‌هایی به نام میکوریزا، به گیاهان کمک می‌کنند تا مواد غذایی و آب را بهتر جذب کنند. این قارچ‌ها از نظر کشاورزی بسیار مفید هستند و می‌توانند عملکرد گیاهان را بهبود بخشند.
 3. قارچ‌های ساپروفیت: این نوع قارچ‌ها در فرایند تجزیه و تحلیل مواد آلی و عضوهای زاید در خاک نقش دارند. آنها مواد آلی را تجزیه کرده و به گیاهان منابع غذایی ارگانیک ارائه می‌دهند. قارچ‌های ساپروفیت مانند Trichoderma spp، (تریکودرما) و Aspergillus spp، (آسپرژیلوس) می‌توانند در کنترل بیولوژیک آفات هم مؤثر باشند.
 4. قارچ‌های آنتاگونیست: این نوع قارچ‌ها در برابر قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی عملکرد آنتاگونیستی دارند و می‌توانند به عنوان عامل کنترل بیولوژیک برخی از بیماری‌ها عمل کنند. به عنوان مثال، قارچ‌های Trichoderma spp، (تریکودرما) و Gliocladium spp، (گلیوکلادیوم) به عنوان آنتاگونیست‌های قوی در کنترل بیولوژیک قارچ‌های بیماری‌زایی مانند Fusarium spp (فیوزاریوم) و Rhizoctonia spp (رایزوکتونیا) استفاده می‌شوند.

برای مقابله با بیماری‌ها و آفات گیاهی، معمولاً از ترکیبی از قارچ‌کش‌های شیمیایی، زیستی و استفاده از روش‌های مدیریت بیولوژیکی مانند استفاده از قارچ‌های آنتاگونیست و میکوریزا استفاده می‌شود. انتخاب نوع قارچ کش های کشاورزی به عواملی مانند نوع بیماری یا آفت، نوع گیاهان کشاورزی و شرایط محیطی وابسته است.

علت قارچ گرفتن گیاهان

قارچ‌ گرفتن گیاهان می‌تواند به عوامل مختلفی برگردد. در اینجا، برخی از علل رایج قارچ‌ گرفتن گیاهان را ذکر می‌کنیم:

 1. شرایط محیطی: برخی از قارچ‌ها در شرایط محیطی خاص و مناسب برای رشد و گسترش خود فعالیت می‌کنند. این شرایط می‌توانند شامل رطوبت بالا، دمای مناسب، تهویه نامناسب، نور کم و خاک یا محیط رشد غنی از مواد آلی باشند.
 2. ضعف سیستم ایمنی گیاه: اگر گیاهان دچار ضعف سیستم ایمنی شوند، آن ها به عنوان میزبان مناسب برای قارچ‌ها عمل می‌کنند. عواملی مانند آسیب‌های مکانیکی، آفت‌ها، تنش‌های محیطی (مانند خشکی یا سرما)، کمبود مواد غذایی یا مسائل ارثی می‌توانند باعث ضعف سیستم ایمنی گیاه شوند.
 3. انتقال قارچ‌ها: قارچ‌ها می‌توانند به وسیله هوا، آب، خاک، حشرات، ابزارهای کشاورزی و حتی انسان‌ها به گیاهان منتقل شوند. اگر قارچ‌ها به گیاهان منتقل شوند و شرایط مناسب برای رشد و گسترش خود را داشته باشند قارچ‌ می گیرند.
 4. نوع گیاه: برخی از گیاهان به دلیل خصوصیات فیزیولوژیکی خود، بیشتر در معرض قارچ‌گیری قرار می‌گیرند. مثلاً گیاهان با برگ‌های ضخیم‌تر و کاهش تهویه، گیاهان با ساقه‌های ریز و آسیب‌پذیر، گیاهان با سیستم ریشه ضعیف و گیاهانی که برای رشد و توسعه خود به رطوبت بالا نیاز دارند، به طور کلی حساسیت بیشتری به قارچ‌ها دارند.

در کل، قارچ‌ گرفتن گیاهان به عوامل محیطی، شرایط ضعف سیستم ایمنی گیاه، انتقال قارچ‌ها و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه بستگی دارد. برای جلوگیری از قارچ‌ گرفتن گیاهان، مراقبت مناسب از گیاهان، حفظ شرایط بهداشتی مناسب و ارائه محیطی سالم و مناسب برای رشد گیاهان بسیار مهم است. همچنین، استفاده از روش‌های مدیریت بیولوژیکی و شیمیایی نیز می‌تواند در کنترل قارچ‌ در گیاهان موثر باشد.

انواع قارچ کش های کشاورزی

قارچ کش کشاورزی

قارچ‌ کش های کشاورزی یا فنگوسیدها، مواد شیمیایی هستند که برای کنترل و از بین بردن قارچ‌ها، عفونت‌های قارچی و بیماری‌های گیاهی استفاده می‌شوند. در اینجا، به برخی از انواع قارچ‌ کش‌ها اشاره می‌کنیم:

 1. آزول‌ها (Azoles): این دسته از قارچ‌ کش‌ها به عنوان مهار کننده‌های ازو-استرول دمتاز استفاده می‌شوند. آزول‌ها عملکردی ضد قارچی دارند و می‌توانند رشد و گسترش قارچ‌ها را مهار کنند. مثال‌هایی از آزول‌ها شامل تربوکونازول (Tebuconazole) و پروپیکونازول (Propiconazole) هستند.
 2. تیوفنات (Thiophanates): این دسته قارچ‌ کش‌ها عمدتاً برای کنترل عفونت‌های قارچی در گیاهان میوه مانند سیب و خرما استفاده می‌شوند. تیوفنات‌ها عملکردی ضد قارچی دارند و می‌توانند در پیشگیری از بیماری‌هایی مانند سفیدک سیب موثر باشند.
 3. دیتیوکاربامات‌ها (Dithiocarbamates): این دسته قارچ‌کش‌ها عمدتاً در کنترل قارچ‌های خاکزی و عفونت‌های گیاهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. تیوکربامات (Thiram) و مانکوزب (Mancozeb) نمونه‌هایی از دیتیوکاربامات‌ها هستند.
 4. کاپر (Copper): کاپر یا همان مس به عنوان یک قارچ‌ کش معدنی استفاده می‌شود. این ماده قارچ‌ کش به صورت پودر یا فرمولاسیون‌های مایع در دسترس است. کاپر قدرت ضد قارچی قوی دارد و معمولاً در کنترل بیماری‌هایی مانند پژمردگی سفید در گوجه فرنگی استفاده می‌شود.
 5. استروبیلورین‌ها (Strobilurins): این دسته قارچ‌ کش‌ها به عنوان مهارکننده‌های تنفسی قارچ‌ها عمل می‌کنند. آن ها به سیستم تنفسی قارچ‌ها وارد شده و باعث متوقف شدن فعالیت تنفسی آن ها می‌شوند. استروبیلورین‌ها عمدتاً در کنترل بیماری‌هایی مانند لکه‌های سیاه برگ در انواع مختلف گیاهان مثل گندم استفاده می شوند.

بهترین قارچ کش های کشاورزی شیمیایی

شیمیایی
 1. آزوکستروبین (Azoxystrobin): این قارچ‌ کش از گروه استروبیلورین است و برای کنترل آفات و بیماری‌های مختلف از جمله قارچ‌ها، زنبورها و پشه‌ها مؤثر است. آزوکستروبین عملکرد خوبی در کنترل بیماری‌های قارچی مانند خوردگی سبز برگ و ریشه، پوسیدگی عمده سیب و غیره دارد.
 2. تیابندازول (Thiabendazole): این قارچ‌ کش برای کنترل بیماری‌های قارچی در محصولات مختلف مانند سیب، خرما، موز و غیره استفاده می‌شود. تیابندازول عملکرد خوبی در کنترل قارچ‌های مانند آسکوکیتریوم، پنیسیلیوم و فوزاریوم دارد.
 3. پیراکلوسترابین (Pyraclostrobin): این قارچ‌ کش نیز از گروه استروبیلورین است و برای کنترل بیماری‌های قارچی در محصولات مختلف مانند گندم، ذرت، سیب و غیره استفاده می‌شود. پیراکلوسترابین عملکرد خوبی در کنترل قارچ‌های مانند زنگ سفید، پوسیدگی سیب و میلدیو دارد.
 4. تربوکنازول (Tebuconazole): این قارچ‌ کش از گروه تریازول است و برای کنترل بیماری‌های قارچی در محصولات مختلف مانند گندم، جو، سیب و غیره استفاده می‌شود. تربوکنازول عملکرد خوبی در کنترل قارچ‌های مانند زنگ سفید، زنگ سیب و بیماری‌های برگی دارد.
 5. سیپیرمترین (Cypermethrin): این قارچ‌ کش از گروه پیرتروئیدها است و برای کنترل آفات مختلف مانند کنه‌ها، سوسک‌ها و پشه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیپیرمترین عملکرد خوبی در کنترل آفات مزرعه‌ای و باغی دارد.

بهترین قارچ کش های زیستی

قارچ کش کشاورزی
 1. بکتیلوس ثورینژینسیس (Bacillus thuringiensis): این باکتری قارچ‌ کش توکسین‌هایی را تولید می‌کند که آفات را کشته یا کنترل می‌کند. بکتیلوس ثورینژینسیس در کنترل آفات محصولات مختلف مانند گندم، چغندر قند، سیب و سبزیجات مؤثر است.
 2. تریچودرما (Trichoderma): قارچ تریچودرما به عنوان یک آنتاگونیست قارچ‌های بیمارگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قارچ کش کشاورزی قادر است به رشد و تکثیر قارچ‌های بیمارگر جلوگیری کند و آفات را کنترل کند. تریچودرما در کشاورزی گلخانه‌ای و باغبانی برای کنترل قارچ‌هایی مانند فیتوفتورا، ریزوکتونیا و بوتریتیس استفاده می‌شود.
 3. باکتری‌های ریزوباکتریا (Rhizobacteria): برخی از باکتری‌های ریزوباکتریا به عنوان قارچ کش های کشاورزی زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این باکتری‌ها با تولید متابولیت‌های ضدقارچ و با تأثیر بر فعالیت قارچ‌های بیمارگر، آفات را کنترل می‌کنند. باکتری‌های ریزوباکتریا در کنترل قارچ‌های مانند پیتیوم، فیتوفتورا و آلترناریا مؤثر هستند.
 4. ویروس‌های قارچی (Fungal Viruses): برخی از ویروس‌ها می‌توانند به عنوان قارچ کش های زیستی مورد استفاده قرار گیرند. این ویروس‌ها با تزریق ژن‌های خود به داخل قارچ‌های بیمارگر، آن‌ها را کنترل می‌کنند.

بهترین قارچ کش های آلی

آلی
 1. سولفور: گوگرد یا سولفور یک قارچ کش آلی است که به صورت پودر سفید قابل اسپری یا پاشش است. این ماده طبیعی و غیر سمی است و برای کنترل قارچ‌هایی مانند خاکستری، آنتراکنوز، و میلدیو در محصولات مختلف از جمله سبزیجات، میوه‌ها استفاده می‌شود. همچنین شما می توانید برای خرید گوگرد پودری از طریق این وبسایت اقدام کنید.
 2. کربن نیمه‌ سوخته: کربن نیمه‌ سوخته یک قارچ کش آلی است که از مواد آلی نیمه‌ سوخته مانند کاه، پوست میوه و ضایعات گیاهی تهیه می‌شود. این ماده از طریق تغذیه غیر مستقیم آفات را کنترل می‌کند و در کشاورزی به عنوان یک روش کنترل زیستی استفاده می‌شود.
 3. بکتیلوس ثورینژینسیس (Bacillus thuringiensis): همانطور که در بخش قبل ذکر شد، بکتیلوس ثورینژینسیس یک قارچ کش زیستی است که توسط باکتری‌های خاصی ایجاد می‌شود. این باکتری توکسین‌هایی را تولید می‌کند که آفات را کشته یا کنترل می‌کند.
 4. روغن نیمه‌ سوخته: روغن نیمه‌ سوخته یک ماده طبیعی است که از منابع گیاهی مانند دانه‌ها و گیاهان روغنی استخراج می‌شود. این روغن می‌تواند به عنوان یک قارچ کش آلی مؤثر در کنترل قارچ‌های پوسیدگی، زنگ و میلدیو در محصولات مختلف از جمله میوه‌ها، سبزیجات و گیاهان زینتی استفاده شود.

عوامل موثر در انتخاب بهترین قارچ کش کشاورزی

انتخاب بهترین قارچ کش کشاورزی برای کاربردهای مختلف به عوامل متعددی بستگی دارد. در این بخش، عوامل موثر در انتخاب بهترین قارچ‌ کش را توضیح می‌دهیم:

 1. نوع و میزان آفت یا بیماری: نوع و میزان آفت یا بیماری که در محصول کشاورزی وجود دارد، تعیین کننده انتخاب قارچ‌کش است. برخی از قارچ‌کش‌ها ممکن است برای کنترل خاصیتی قارچ‌ها مناسبتر باشند یا برخی از آفت‌ها و بیماری‌ها به قارچ‌کش خاصی مقاومت نشان دهند. برای انتخاب بهترین قارچ‌کش، باید نوع و میزان آفت یا بیماری را به دقت تشخیص داد.
 2. نوع محصول کشاورزی: نوع محصول کشاورزی که قصد کنترل آفت یا بیماری در آن را دارید، نقش مهمی در انتخاب قارچ‌کش دارد. برخی از قارچ‌کش‌ها برای استفاده در گیاهان خاصی مانند گندم، سیب، خرما و غیره بهتر عمل می‌کنند. بنابراین، باید قارچ‌کشی را انتخاب کنید که برای محصول کشاورزی خاصی که قرار است بر آن استفاده شود، مؤثر و ایمن باشد.
 3. عوامل زیست محیطی: شرایط زیست محیطی مانند دما، رطوبت، خاک و سایر عوامل محیطی نیز باید در انتخاب قارچ‌کش مد نظر قرار گیرند. برخی از قارچ‌کش‌ها در شرایط خاصی مانند دمای بالا یا پایین، رطوبت بالا یا کم و غیره بهتر عمل می‌کنند. بنابراین، باید در نظر داشت که قارچ‌کشی را انتخاب کنید که با شرایط زیست محیطی موجود هماهنگی داشته باشد و عملکرد مطلوبی داشته باشد.

نتیجه گیری

در نتیجه، قارچ کش های کشاورزی یک راه حل مؤثر و پایدار برای کنترل آفات و بیماری‌های قارچی در کشاورزی است. استفاده از قارچ کش‌های آلی کمترین تأثیر را بر محیط زیست دارد و به صورت طبیعی و آلی تولید می‌شوند. برخی از بهترین قارچ کش‌های آلی شامل سولفور، کربن نیمه‌ سوخته، بکتیلوس ثورینژینسیس و روغن نیمه‌ سوخته هستند. این قارچ کش‌ها می‌توانند در کنترل آفات و بیماری‌های قارچی در محصولات گوناگون مانند سبزیجات، میوه‌ها و گیاهان زینتی مؤثر باشند. با استفاده از دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های تولید کننده و مشورت با کارشناسان مرتبط، می‌توانید بهترین قارچ کش آلی را برای نیازهای خاص خود انتخاب کنید. استفاده از قارچ کش‌های آلی در کشاورزی، به حفظ محیط زیست، بهبود کیفیت محصولات و حفاظت از سلامت عمومی کمک می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *