گوگرد میکرونیزه مش 200

خواص گوگرد برای درخت انگور - گوگرد میکرونیزه مش 200 را در مبارزه با آفت سفیدک انگور که از اصلی ترین آفت های درختان انگور و تاک زارها است را می توان یافت. گوگرد پودری میکرونیزه مش 200 بیماری سفیدک انگور یک آفت قارچی بوده که در اثر فعالیت نوعی قارچ...

Continue reading

گوگرد پاشی انگور

گوگرد پودری و استفاده گرد انگور

استفاده از گوگرد کشاورزی گوگرد پودری و استفاده گرد انگور از گوگرد پودری میکرونیزه برای مبارزه با آفت قارچی سفیدک انگور استفاده می شود. گوگرد پودری میکرونیزه در بین کشاورزان به گرد انگور نیز معروف است. پس از تهیه پودر گوگرد از فروشگاه های معتبر فروش سموم کشاورزی آن را در سه نوبت و...

Continue reading

گوگرد پودری و گوگرد بنتونیت دار

گوگرد بنتونیت دار گرانوله کشاورزی

گوگرد بنتونیت دار گرانوله کشاورزی یکی از انواع کود گوگرد می باشد که امروزه برای تامین مواد مغذی خاک مورد مصرف قرار میگرد. گوگرد کشاورزی (گوگرد بنتونیت دار) عنصر گوگرد (S) از عناصر با اهمیت موجود در زمین است. از کود گوگرد (گوگرد پودری و گوگرد بنتونیت دار) به عنوان مکمل در...

Continue reading