گوگرد کشاورزی

قیمت گوگرد کشاورزی در ایران

عوامل تاثیر گذار بر ارزش گوگرد در ایران   قیمت کود گوگرد کشاورزی در کشور ایران به طور کلی نسبت به میانگین قیمت جهانی آن بسیار پایین تر است. مهمترین دلیل پایین بودن قیمت کود گوگرد در ایران نسبت به قیمت جهانی آن وجود پالایشگاه های تولید گاز در کشور ایران است. گوگرد محصول...

Continue reading