کلرید پتاسیم

کلرید پتاسیم ازبکستان در کشاورزی

کود کلرید پتاسیم موجود در شرکت زرین کود، از طریق مبادی رسمی، وارد کشور می گردد. جهت ثبت سفارش و خرید کود کلرید پتاسیم می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید. مهندس قطبی پور: 09928548500 مهندس غلام پور: 09928056003 مصرف کلرید پتاسیم در کشاورزی

Continue reading