قیمت کود گوگرد کشاورزی

تولید کننده گوگرد پودری

    شرکت دانش بنیان تولیدی مشهدپودر با دارا بودن خط تولید گوگرد پودری و کود گوگرد کشاورزی برای بخش کشاورزی و صنعتی می باشد بالاترین حجم گوگرد از گاز استخراجی و نفت سیاه به بازیابی می گردد. بازیابی به صورت گوگرد 100درصد خالص است. 09158709001 شرکت تولید کننده گوگرد کشاورزی کود گوگرد کشاورزی در دو...

Continue reading

گوگرد پاشی انگور

گوگرد پودری و استفاده گرد انگور

استفاده از گوگرد کشاورزی گوگرد پودری و استفاده گرد انگور از گوگرد پودری میکرونیزه برای مبارزه با آفت قارچی سفیدک انگور استفاده می شود. گوگرد پودری میکرونیزه در بین کشاورزان به گرد انگور نیز معروف است. پس از تهیه پودر گوگرد از فروشگاه های معتبر فروش سموم کشاورزی آن را در سه نوبت و...

Continue reading