قیمت کود گوگرد کشاورزی

تولید کننده گوگرد پودری

    شرکت دانش بنیان تولیدی مشهدپودر با دارا بودن خط تولید گوگرد پودری و کود گوگرد کشاورزی برای بخش کشاورزی و صنعتی می باشد بالاترین حجم گوگرد از گاز استخراجی و نفت سیاه به بازیابی می گردد. بازیابی به صورت گوگرد 100درصد خالص است. 09158709001 شرکت تولید کننده گوگرد کشاورزی کود گوگرد کشاورزی در دو...

Continue reading