گوگرد پاشی انگور

گوگرد پودری و استفاده گرد انگور

استفاده از گوگرد کشاورزی گوگرد پودری و استفاده گرد انگور از گوگرد پودری میکرونیزه برای مبارزه با آفت قارچی سفیدک انگور استفاده می شود. گوگرد پودری میکرونیزه در بین کشاورزان به گرد انگور نیز معروف است. پس از تهیه پودر گوگرد از فروشگاه های معتبر فروش سموم کشاورزی آن را در سه نوبت و...

Continue reading