کود برای زعفران

بهترین کود برای زعفران و افزایش گلدهی آن چیست؟

زعفران یکی از گیاهان مهم و با ارزش در دنیا محسوب می شود. برای کاشت چنین گیاهی باید از از کود های مخصوص زعفران استفاده کرد. کود ها باید بر اساس برنامه و زمان بندی درستی به گیاه زعفران داده شوند. ما در این مطلب قصد داریم در...

Continue reading