فروش عمده پلت مرغی کیسه 25 کیلویی

فروش عمده پلت مرغی کیسه 25 کیلویی در شرکت زرین کود مشهد، با کنرین قیمت و بالترین کیفیت می باشد.    کود پلتی مرغی خالص و با کیفیت در کیسه های 25 کیلویی   کود پلت مرغ از دسته کود های آلی و البته کامل است که منبع عناصر لازم و ضروری برای تقویت انواع...

Continue reading