استفاده از سولفات آمونیوم برای باغات پسته

آیا استفاده از سولفات آمونیوم برای باغات پسته مناسب است؟

امروزه استفاده از کود سولفات آمونیوم به عنوان یکی از منابع نیتروژن در باغات پسته مورد توجه قرار گرفته است. سولفات آمونیوم یک کود حاوی نیتروژن است که به طور معمول به عنوان منبع غنی با قابلیت جذب سریع نیتروژن توسط گیاهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کود...

Continue reading