کشاورزی دقیق

کشاورزی دقیق چیست و چه مزایایی دارد؟

در دهه های اخیر، با پیشرفت فناوری، مفهوم کشاورزی دقیق به عنوان یک رویکرد نوین در کشاورزی به وجود آمده است. این روش، براساس استفاده هوشمندانه از داده های مکانی و موقعیتی، به کشاورزان امکان می دهد تا با دقت بیشتری، منابعی مانند آب، کود و انرژی را...

Continue reading