جهت تهیه کودهای

سولفات آمونیوم و کلرید پتاسیم

تماس با شماره های

مهندس قطبی پور: 09928548500

مهندس غلام پور: 09928056003 

جهت تهیه کودهای

گوگرد پودری، گوگرد گرانول، کود NPK و سولوپتاس

تماس با شماره

مهندس خوش نیت: 09158709001

05136207991  و 09159200173

آدرس: مشهد کیلومتر 12 جاده فریمان مجتمع شهید خبیری پلاک B7 شرکت زرین کود مشهد